Bøker

Selv om bøker erstattes av ipad i skoler og barnehager, elsker småbarn fortsatt å lære og å skrive med ekter aktivitetsbøker!


Selv om bøker erstattes av ipads i
med aktakivitetsbøker!

Vi tilbyr et morsomt utvalg av bøker og aktivitetsbøker for babyer, småbarn og førskolebarn